Số người truy cập

239141
Thủ tục - Biểu mẫu / Cải cách hành chính
Thời gian hoàn chỉnh Chứng minh nhân dân đã được rút ngắn Thời gian hoàn chỉnh Chứng minh nhân dân đã được rút ngắn

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/200 của Chính phủ quy định: Thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên