Số người truy cập

692566
Thủ tục - Biểu mẫu / Cải cách hành chính
Nâng cao hiệu quả công tác cấp, quản lý CCCD góp phần cải cách hành chính phục vụ nhân dân và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Nâng cao hiệu quả công tác cấp, quản lý CCCD góp phần cải cách hành chính phục vụ nhân dân và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

 Cải cách hành chính phục vụ người dân và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thời gian hoàn chỉnh Chứng minh nhân dân đã được rút ngắn Thời gian hoàn chỉnh Chứng minh nhân dân đã được rút ngắn

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/200 của Chính phủ quy định: Thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên