Số người truy cập

661561
Thủ tục - Biểu mẫu / Cải cách hành chính

Thời gian hoàn chỉnh Chứng minh nhân dân đã được rút ngắn

Cập nhật lúc 19:07 ngày 20/07/2014

      Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/200 của Chính phủ quy định: Thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân tại thành phố, thị xã là không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại; tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp là không quá 20 ngày làm việc; các khu vực còn lại thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân là không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp. Trong khi đó tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định thời gian hoàn chỉnh Chứng minh nhân dân là 15 ngày ở thành phố, thị xã và 30 ngày ở các địa bàn khác. Như vậy, theo quy định mới đã rút ngắn được đáng kể thời gian hoàn trả Chứng minh nhân dân cho công dân.

Phòng 3/C72

Các tài liệu khác


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên