Số người truy cập

706072
Thủ tục - Biểu mẫu / Chứng minh nhân dân (09 số)
Chứng minh nhân dân Chứng minh nhân dân

Giới thiệu Chứng minh nhân dân

Quyền và trách nhiệm của công dân với Chứng minh nhân dân Quyền và trách nhiệm của công dân với Chứng minh nhân dân

Theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 và Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05, Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/09/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định:   

Đối tượng cấp và tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân Đối tượng cấp và tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân

Điều 3 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định đối tượng được cấp Chứng minh nhân dân là những người sau đây

Thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân Thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân

Theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về Chứng minh nhân dân, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì những công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam chưa được cấp


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên