Số người truy cập

696644
Thủ tục - Biểu mẫu / Chứng minh nhân dân

Chứng minh nhân dân

Cập nhật lúc 15:12 ngày 21/03/2017

 

GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

 

 

Chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân từ đủ 14 tuổi trở lên và đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm đảm bảo thuận tiện việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Ở nước ta, ngay từ khi nhà nước công nông ra đời chúng ta đã tiến hành cấp phát các giấy tờ tùy thân cho công dân, như giấy thông hành trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, phục vụ cho nhân dân đi lại ở vùng tự do và vùng địch còn tạm chiếm.

 

Năm 1957, Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hòa ban hành Nghị định số 577/CP ngày 27/11/1957 về việc cấp Chứng minh thư cho nhân dân. Đối tượng được cấp là công dân từ 18 tuổi trở lên ở thành phố, thị xã, cán bộ, công nhân viên và nhân dân ở những vùng kinh tế, quốc phòng quan trọng.

Đến năm 1964, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 150/CP ngày 02/10/1964 về việc cấp Chứng minh thư cho tất cả mội công dân từ 18 tuổi trở lên; đối với người từ 14 tuổi đến 17 tuổi thì được cấp giấy chứng nhận căn cước theo Quyết định số 215/TTg, ngày 25/7/1972 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 1975, sau khi cả nước thống nhất do nhu cầu đi lại, quan hệ giao dịch của nhân dân hai miền Nam, Bắc và do các loại giấy tờ tùy thân khác chưa được thống nhất, do đó Chính phủ ban hành Quyết định số 143/CP ngày 09 tháng 8 năm 1976 về việc cấp Chứng minh nhân dân cho những công dân có đủ điều kiện để thay thế cho các loại giấy tờ tùy thân đã được cấp phát và sử dụng trước đó ở miền Bắc và của chế độ ngụy Sài Gòn cũ ở Miền Nam trước ngày giải phóng. Tuy nhiên, việc sử dụng giấy Chứng minh nhân dân cũ có nhiều nhược điểm, còn nhiều hạn chế như dễ làm giả, tình trạng một người có nhiều số Chứng minh nhân dân hoặc nhiều người có cùng một số Chứng minh nhân dân …

Để phù hợp với tình hình phát triển của xã hội, công tác cấp phát và quản lý Chứng minh nhân dân cần phải nâng lên một bước mới, giấy tờ tùy thân cho công dân cần phải được cải tiến cho phù hợp với giai đoạn hiện tại. Ngày 03/02/1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân và tại Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp, mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một Chứng minh nhân dân và có một số Chứng minh nhân dân riêng. Nếu có sự thay đổi về thông tin theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP hoặc bị mất Chứng minh nhân dân thì được làm thủ tục cấp đổi, cấp lại một giấy Chứng minh nhân dân khác nhưng số ghi trên Chứng minh nhân dân vẫn giữ đúng theo số ghi trên Chứng minh nhân dân đã cấp. Bắt đầu từ ngày 21/9/2012 Bộ Công an Việt Nam áp dụng triển khai cấp Chứng minh nhân dân theo công nghệ mới. Theo đó, Chứng minh nhân dân mới có kích thước 85,6mm x 53,98mm theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO), sử dụng vật liệu thiết kế bằng nhựa, sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật riêng của ngành Công an, kích thước nhỏ, gọn không bị gãy, bong, tróc…và khó làm giả. Điểm mới là mỗi Chứng minh nhân dân sẽ sử dụng 12 chữ số (thay mẫu cũ là 9 số), ảnh của công dân được in trực tiếp trên thẻ, có mã vạch 2 chiều, hai mặt Chứng minh nhân dân in hoa văn màu xanh trắng nhạt.

Phòng 5/C72


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên