Số người truy cập

706083
Trang chủ / Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ CỤC CẢNH SÁT ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ

DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

 

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định thành lập Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng  quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

 

Lãnh đạo Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư:

  • Cục trưởng: Đồng chí Đại tá Trần Quốc Sáng;
  • Phó Cục trưởng: Đồng chí Đại tá Phùng Đức Thắng;
  • Phó Cục trưởng: Đồng chí Thượng tá Trần Hồng Phú;
  • Phó Cục trưởng: Đồng chí Đại tá Ngô Như Cường;
  • Phó Cục trưởng: Đồng chí Đại tá Lê Minh Hiếu.

 

Các phòng trực thuộc:

- Phòng Tham mưu (Phòng 1):
Phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả công tác, đề xuất chủ trương, chương trình kế hoạch chung về công tác đăng ký, quản lý cư trú, tàng thư hộ khẩu, tàng thư  căn cước công dân; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng và công tác hậu cần của Cục.

 

- Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Phòng 2):
Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác đăng ký, quản lý cư trú và công tác tàng thư hộ khẩu; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác đó.

 

- Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh  nhân dân(Phòng 3):
Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, tàng thư căn cước công dân; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác đó.

 

- Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Phòng 4):
Tham mưu giúp Cục trưởng thống nhất, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thực hiện các quy định, chủ trương, chương trình, kế hoạch đó.

 

- Phòng Tiếp nhận, chuyển giao và huấn luyện sử dụng công nghệ (Phòng 5)

- Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (Phòng 6):
Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân theo đúng quy định. Triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

 

- Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Phòng 7):
Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất và thực hiện quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế, quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 C72


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên