Số người truy cập

696638
Thủ tục - Biểu mẫu / Dự án Căn cước công dân

Khảo sát lập dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD

Cập nhật lúc 14:52 ngày 17/02/2016

 Triển khai thực hiện quy định của Luật CCCD và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật CCCD trong đó giao Bộ Công an tiến hành xây dựng Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD để triển khai, tổ chức cấp thẻ CCCD, chậm nhất từ ngày 01/01/2020 phải thực hiện cấp thẻ CCCD trên toàn quốc. Tổng cục Cảnh sát ký hợp đồng với Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam làm tư vấn lập dự án đầu tư sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD.

Tổng cục Cảnh sát đã xây dựng 03 mẫu phiếu khảo sát gồm:

- Mẫu phiếu 01: Phiếu khảo sát dành cho Công an cấp tỉnh chưa cấp CCCD;

- Mẫu phiếu 02: Phiếu khảo sát dành cho Công an cấp huyện chưa cấp CCCD;

- Mẫu phiếu 03: Phiếu khảo sát dành cho đơn vị đã cấp thẻ CCCD.

Những văn bản liên quanDownload
Mẫu phiếu 01Download
Mẫu phiếu 02Download
Mẫu phiếu 03Download
Các tài liệu khác


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên