Số người truy cập

706083
Thủ tục - Biểu mẫu / Dự thảo văn bản QPPL
Dự thảo Thông tư Quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Dự thảo Thông tư Quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; căn cứ quy định của Luật Căn cước công dân; Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai Luật Căn cước công dân và báo cáo kết quả tổng kết việc triển khai Dự án sản xuất, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân và kết quả thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BCA ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại CMND của Công an các địa phương được triển khai Dự án, Tổng cục Cảnh sát đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Để hoàn thiện dự thảo trình Bộ trưởng Bộ Công an duyệt, ký ban hành Thông tư, Tổng cục Cảnh sát đăng công báo dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý! Ý kiến tham gia xin gửi về hòm thư cancuoccongdan@gmail.com    


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên