Số người truy cập

692581
Trang chủ / Hỏi đáp
Câu hỏi thường gặp
Người gửi: Trần Tuấn Minh | Thời gian gửi: 09/08/2014 05:9:22
Nội dung:
Cháu 15 tuổi muốn được cấp Chứng minh nhân dân, vậy thủ tục cần những gì?
Cháu 15 tuổi muốn được cấp Chứng minh nhân dân, vậy thủ tục cần những gì?
Câu hỏi thường gặp
Người gửi: Nguyễn Việt Hà | Thời gian gửi: 09/08/2014 05:9:42
Nội dung:
Do sơ ý tôi đã đánh mất các giấy tờ cá nhân trong đó có Chứng minh nhân dân. Tôi muốn cấp Chứng minh nhân dân thì thủ tục như thế nào?
Do sơ ý tôi đã đánh mất các giấy tờ cá nhân trong đó có Chứng minh nhân dân. Tôi muốn cấp Chứng minh nhân dân thì thủ tục như thế nào?
Câu hỏi thường gặp
Người gửi: Hoàng Văn Tuấn | Thời gian gửi: 09/08/2014 05:9:20
Nội dung:
Tôi đã được cấp Chứng minh nhân dân ở tỉnh Thanh Hóa, nay Tôi đã lên Hà nội sinh sống và chuyển hộ khẩu thường trú đến thành phố Hà Nội. Tôi muốn được cấp Chứng minh nhân dân theo địa chỉ thường trú mới, vậy cần phải đến đâu, cần có những giấy tờ gì?
Tôi đã được cấp Chứng minh nhân dân ở tỉnh Thanh Hóa, nay Tôi đã lên Hà nội sinh sống và chuyển hộ khẩu thường trú đến thành phố Hà Nội. Tôi muốn được cấp Chứng minh nhân dân theo địa chỉ thường trú mới, vậy cần phải đến đâu, cần có những giấy tờ gì?
Câu hỏi thường gặp
Người gửi: Lê Thị Loan | Thời gian gửi: 09/08/2014 05:9:47
Nội dung:
Tôi ở tỉnh Thái Bình lên thành phố Hà Nội công tác và sinh sống từ năm 2011 nhưng hiện tại chưa đủ điều kiện để đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội. Tôi đã được cấp Sổ tạm trú, vậy tôi có được làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân tại thành phố Hà Nội không?
Tôi ở tỉnh Thái Bình lên thành phố Hà Nội công tác và sinh sống từ năm 2011 nhưng hiện tại chưa đủ điều kiện để đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội. Tôi đã được cấp Sổ tạm trú, vậy tôi có được làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân tại thành phố Hà Nội không?
Câu hỏi thường gặp
Người gửi: Trần Đức Hải | Thời gian gửi: 08/08/2014 04:8:23
Nội dung:
Tôi được cấp Chứng minh nhân dân từ năm 1997 đến nay đã 16 năm. Tôi có sử dụng Chứng minh nhân dân vào giao dịch tại ngân hàng và không được chấp nhận vì đã hết hạn sử dụng. Vậy tôi phải làm gì để có Chứng minh nhân dân sử dụng?
Tôi được cấp Chứng minh nhân dân từ năm 1997 đến nay đã 16 năm. Tôi có sử dụng Chứng minh nhân dân vào giao dịch tại ngân hàng và không được chấp nhận vì đã hết hạn sử dụng. Vậy tôi phải làm gì để có Chứng minh nhân dân sử dụng?
Câu hỏi thường gặp
Người gửi: Lê Thị Thu Trang | Thời gian gửi: 08/08/2014 04:8:53
Nội dung:
Tôi đăng ký hộ khẩu thường trú và ở cùng gia đình tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nhưng tôi công tác tại quận Cầu Giấy. Chứng minh nhân dân của tôi bị hư hỏng, tôi muốn làm thủ tục cấp đổi tại quận Cầu Giấy cho tiện có được không?
Tôi đăng ký hộ khẩu thường trú và ở cùng gia đình tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nhưng tôi công tác tại quận Cầu Giấy. Chứng minh nhân dân của tôi bị hư hỏng, tôi muốn làm thủ tục cấp đổi tại quận Cầu Giấy cho tiện có được không?
Câu hỏi thường gặp
Người gửi: Nguyễn Đức Trọng | Thời gian gửi: 08/08/2014 04:8:29
Nội dung:
Tôi là người Lào sang Việt Nam từ năm 1979. Hiện tại đang sinh sống, làm việc và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi chưa có Chứng minh nhân dân để sử dụng trong các giao dịch dân sự. Vậy tôi có được cấp Chứng minh nhân dân không? Thủ tục như thế nào?
Tôi là người Lào sang Việt Nam từ năm 1979. Hiện tại đang sinh sống, làm việc và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi chưa có Chứng minh nhân dân để sử dụng trong các giao dịch dân sự. Vậy tôi có được cấp Chứng minh nhân dân không? Thủ tục như thế nào?
Câu hỏi thường gặp
Người gửi: Phạm Văn Tuyên | Thời gian gửi: 08/08/2014 04:8:33
Nội dung:
Tôi là cán bộ Công an đang ở trong doanh trại của đơn vị. Tôi muốn được cấp Chứng minh nhân dân theo địa chỉ của đơn vị có được không? Thủ tục cần những gì?
Tôi là cán bộ Công an đang ở trong doanh trại của đơn vị. Tôi muốn được cấp Chứng minh nhân dân theo địa chỉ của đơn vị có được không? Thủ tục cần những gì?


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên