Số người truy cập

706065
Thủ tục - Biểu mẫu / Thủ tục CMND
Đối tượng cấp và tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân Đối tượng cấp và tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân

Điều 3 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định đối tượng được cấp Chứng minh nhân dân là những người sau đây

Thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân Thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân

Theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về Chứng minh nhân dân, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì những công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam chưa được cấp

Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân

 Theo qui định tại Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về Chứng minh nhân dân, Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP

Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân

Theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về Chứng minh nhân dân, Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP

Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân cho Quân đội  và Công an nhân dân Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân cho Quân đội và Công an nhân dân

Theo quy định tại Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì

Thời gian hoàn trả Chứng minh nhân dân Thời gian hoàn trả Chứng minh nhân dân

Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên