Số người truy cập

696638
Thủ tục - Biểu mẫu / Thủ tục CMND

Thời gian hoàn trả Chứng minh nhân dân

Cập nhật lúc 09:38 ngày 29/07/2014

Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân tại thành phố, thị xã là không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi,15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại; tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp là không quá 20 ngày làm việc; các khu vực còn lại thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân là không quá  15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Phòng 3/C72

 

Các tài liệu khác


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên