Số người truy cập

239141
Thủ tục - Biểu mẫu /
Chứng minh nhân dân Chứng minh nhân dân

Giới thiệu Chứng minh nhân dân

Khảo sát lập dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD Khảo sát lập dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD

 Phiếu khảo sát Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân

Quyền và trách nhiệm của công dân với Chứng minh nhân dân Quyền và trách nhiệm của công dân với Chứng minh nhân dân

Theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 và Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05, Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/09/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định:   

Trình tự, thủ tục cấp Căn cước công dân Trình tự, thủ tục cấp Căn cước công dân

 Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điều 24. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên