Số người truy cập

239141
Thủ tục - Biểu mẫu /
Cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điều 23. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Luật Căn Cước Công Dân Luật Căn Cước Công Dân

Luật Căn Cước Công Dân được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2014

Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

 Điều 28. Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

 Điều 26. Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên