Số người truy cập

696648
Thủ tục - Biểu mẫu /
Quyền và trách nhiệm của công dân với Chứng minh nhân dân Quyền và trách nhiệm của công dân với Chứng minh nhân dân

Theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 và Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05, Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/09/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định:   

Trình tự, thủ tục cấp Căn cước công dân Trình tự, thủ tục cấp Căn cước công dân

 Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điều 24. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điều 23. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Luật Căn Cước Công Dân Luật Căn Cước Công Dân

Luật Căn Cước Công Dân được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2014


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên