Số người truy cập

696663
Thủ tục - Biểu mẫu /
Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân

 Theo qui định tại Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về Chứng minh nhân dân, Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP

Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân

Theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về Chứng minh nhân dân, Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP

Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân cho Quân đội  và Công an nhân dân Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân cho Quân đội và Công an nhân dân

Theo quy định tại Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì

Xử lý vi phạm hành chính trong cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Xử lý vi phạm hành chính trong cấp, quản lý Chứng minh nhân dân

  Các hành vi vi phạm trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân được quy định tại Điều 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Thời gian hoàn trả Chứng minh nhân dân Thời gian hoàn trả Chứng minh nhân dân

Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân

Thời gian hoàn chỉnh Chứng minh nhân dân đã được rút ngắn Thời gian hoàn chỉnh Chứng minh nhân dân đã được rút ngắn

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/200 của Chính phủ quy định: Thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân

Lệ phí cấp Chứng minh nhân dân Lệ phí cấp Chứng minh nhân dân

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân quy định


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên