Số người truy cập

706070
Thủ tục - Biểu mẫu / Thủ tục cấp CCCD
Lệ phí cấp CCCD từ năm 2017 Lệ phí cấp CCCD từ năm 2017

 Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật căn cước công dân không phải nộp lệ phí.  Theo quy định của Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân thì Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải nộp lệ phí thẻ căn cước công dân theo quy định.

Thông tư quy định về mẫu CCCD Thông tư quy định về mẫu CCCD

 Thông tư quy định về mẫu thẻ CCCD

Giấy xác nhận số CMND Giấy xác nhận số CMND

 Mẫu CC07 do cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD lập để xác nhận số CMND 9 số đã được cấp lần gần nhất khi công dân có yêu cầu xác nhận số CMND 9 số

Tờ khai căn cước công dân Tờ khai căn cước công dân

 Mẫu CC01 được dùng để công dân kê khai thông tin về nhân thân của mình khi có yêu cầu cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD

Trình tự, thủ tục cấp Căn cước công dân Trình tự, thủ tục cấp Căn cước công dân

 Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điều 24. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điều 23. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

 Điều 28. Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

 Điều 26. Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên