Số người truy cập

692565
Thủ tục - Biểu mẫu / Thủ tục
Trình tự, thủ tục cấp Căn cước công dân Trình tự, thủ tục cấp Căn cước công dân

 Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điều 24. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Điều 23. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

 Điều 28. Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

 Điều 26. Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên