Số người truy cập

706079
Tin tức / Tin hoạt động

Tái thành lập Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội theo Nghị định số: 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ

Cập nhật lúc 16:03 ngày 24/09/2018

                 Ngày 06/8/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số: 01/2018/NĐ-CP; Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an. Nghị định này thay thế Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thực hiện theo các quy định của Nghị định số 01 và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an. Ngày 06/8/2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số: 3996/QĐ-BCA, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục được tái thành lập dựa trên việc sáp nhập giữa 02 Cục: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

           Sáng ngày 31/8/2018, tại Hội trường Bộ Công an–47 Phạm Văn Đồng; Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định thành lập Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; các quyết định điều động cán bộ chiến sỹ trong Cục.

Vị trí và chức năng

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là đơn vị trực thuộc Bộ Công an có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; Tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dân lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý CMND, CCCD, quản lý Nhà nước đối với ngành,  nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý con dấu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo ( trừ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Quốc phòng quản lý), quản lý trật tự công cộng, công tác phản ứng nhanh theo quy định của pháp luật và Bộ trưởng; Xây dựng, quản lý khai thác tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư CCCD, cơ sở dữ liệu CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

Về tổ chức bộ máy

 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội gồm: 11 phòng và trung tâm, cụ thể:

1. Phòng Tham mưu (Phòng 1);

2. Phòng Chính trị, hậu cần (Phòng 2);

3. Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Phòng 3);

4. Phòng Hướng dẫn, cấp, quản lý CCCD và tàng thư CCCD (Phòng 4);

5. Phòng Hướng dẫn, quản lý các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu (Phòng 5);

6. Phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

 (Phòng 6);

7. Phòng Hướng dẫn Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh (Phòng 7);

8. Phòng Hướng dẫn Cảnh sát khu vực và Công an phụ trách xã về an ninh trật tự (Phòng 8);

 9. Phòng Hướng dẫn quản lý cơ sở dữ liệu quóc gia về dân cư (Phòng 9);

10. Trung tâm căn cước công dân quốc gia;

11. Trung tâm quản trị điều hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

           Trong đó Trung tâm Căn cước công dân quốc gia thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  có chức năng nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Cục quản lý, khai thác, vận hành hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD và cơ sở dữ liệu về CCCD; Giúp Cục trưởng nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD; tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại do Công an các địa phương truyền lên và tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD; xây dựng, quản lý Website: Cancuoccongdan.vn; phối hợp cấp, quản lý số thẻ CCCD trên phạm vi toàn quốc.

(Trung tâm Căn cước công dân quốc gia)
Các tin khác


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên