Số người truy cập

706074
Thủ tục - Biểu mẫu / Văn bản pháp quy CMND
Quyền và trách nhiệm của công dân với Chứng minh nhân dân Quyền và trách nhiệm của công dân với Chứng minh nhân dân

Theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 và Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05, Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/09/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định:   

Xử lý vi phạm hành chính trong cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Xử lý vi phạm hành chính trong cấp, quản lý Chứng minh nhân dân

  Các hành vi vi phạm trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân được quy định tại Điều 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên