Số người truy cập

692578
Thủ tục - Biểu mẫu / Văn bản pháp quy CMND

Quyền và trách nhiệm của công dân với Chứng minh nhân dân

Cập nhật lúc 18:30 ngày 20/07/2014

   Theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 và Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05, Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/09/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007, Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định:           

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân.

- Công dân có trách nhiệm đến Công an cấp huyện để đổi lại Chứng minh nhân dân trong các trường hợp phải đổi Chứng minh nhân dân, cấp lại Chứng minh nhân dân nếu mất.

- Những trường hợp mất Chứng minh nhân dân đã được cấp lại Chứng minh nhân dân khác, nếu tìm thấy Chứng minh nhân dân đã mất thì phải nộp lại cho cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp lại. Người nào nhặt được giấy Chứng minh nhân dân của người khác phải nộp cho cơ quan Công an. Nghiêm cấm một người sử dụng hai hoặc nhiều Chứng minh nhân dân.

- Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một Chứng minh nhân dân và có một số Chứng minh nhân dân riêng. Nếu có sự thay đổi thông tin trên Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Chứng minh nhân dân thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một Chứng minh nhân dân khác nhưng số ghi trên Chứng minh nhân dân vẫn giữ đúng theo số ghi trên Chứng minh nhân dân đã cấp.

- Công dân được sử dụng Chứng minh nhân dân của mình làm giấy tờ tuỳ thân trong việc đi lại và thực hiện các giao dịch. Mọi công dân có trách nhiệm mang theo Chứng minh nhân dân và xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.

 

Phòng 3/C72

 

 

Các tài liệu khác


   Bản quyền thuộc về Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
   Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
    

Trở lên